William Benckert gör musik av cellforskning

Vinjettbild till William Benckerts musik för single-cellforskning

KMH-studenten William Benckert gestaltar single-cell-forskning i ett samarbete med SciLifeLab vid Karolinska Institutet. Hans musik kommer att spelas upp 28 april vid SciLifeLab Science Summit 2016.

KMH har under flera år samarbetat med Nobelmuseum i Stockholm, i projektet Nobel Creations, där studenter från KMH och Beckmans Designhögskola fått tolka nobelprisen i design, mode och musik. Som en spinoff av detta projekt har SciLifeLab i Solna kontaktat Nobelmuseum för att beställa en musikalisk tolkning av single-cell-forskning.

Det blev William Benckert, student på KMH:s kandidatprogram i jazz, som fick uppdraget att skildra single-cell-forskning i musik.

Han valde att arbeta med synthar och samplingar till en komposition, som kommer att spela upp under Science Summit, ett forskarsammanträde den 28 april, där 800 specialister inom single-cell-forskning deltar. 

– Låten är först ett soundscape av hur celler plockas isär och deras information tas ut, berättar William.

– Det metaforeras eller illustreras ljudmässigt i den här låten. Sedan sekvenseras cellernas DNA, och i låten sekvenseras på motsvarande sätt den musikaliska informationen och ger till slut ett fett, tungt groove.

Mera musik av William Benckert på Soundcloud

SciLifeLab Science Summit på SciLifeLabs webbplats

Uppdaterad 2016-07-07