Vision och strategi

Vinjettbild (orgelpipor) ur KMH:s strategidokument. Foto: Mira Åkerman.

KMH:s vision

KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående högskola inom musikområdet. Vi utbildar studenter på högsta internationella nivå i folkmusik, jazz/pop/rockmusik, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt inom olika lärarutbildningar med inriktning mot musik.

KMH verkar med anor från 1771 med en pågående flytt in i ett modernt campusområde – framtidens musikhögskola. Det musikaliska arvet förvaltas i samklang med en ständig utveckling framåt.

KMH:s vision är framåtblickande och pekar på en ambitionsnivå:

Alla som utbildats vid KMH blir en del i det som kallas ”det svenska musikundret”. Somliga finner plats i fasta ensembler, andra blir kompositörer och arrangörer och andra verkar som musiklärare, vilka skapar förutsättningar för nästa generations musiker att utvecklas. Då musikproduktion och musikkonsumtion snabbt förändras arbetar emellertid allt fler som enskilda företagare på en allt större fri musikmarknad. Några kommer att få stor internationell uppmärksamhet, men alla är en del av byggandet av det svenska musiklivet.

KMH:s huvuduppgifter är utbildning och forskning i musik samt därtill samverkan med det omgivande samhället. För att stödja dessa områden behövs en kvalitetsfrämjande och effektiv administration som bistår vid, och möjliggör KMH:s kompetensförsörjning, studentrekrytering, studentinflytande, kvalitets- och internationaliseringsarbete, och ser till främjandet av jämlikhet, en god arbetsmiljö och ett gott IT-stöd.

KMH:s vision manifesteras genom 15 strategiska mål som avspeglar dessa områden. Dessa strategiska, långsiktiga mål, sätts sedan i sitt sammanhang och utvecklas vidare i styrdokument rörande KMH:s olika verksamhetsområden. De strategiska målen resulterar även i konkreta, årligen uppföljningsbara mål i KMH:s verksamhetsplan. Målen i strategin ska ses som de mest prioriterade frågorna inom respektive område och ska utgöra fokus för arbetet under 2015-2017. 

Uppdaterad 2016-08-18