Vanliga frågor

Hur ansöker jag till en musikerutbildning vid KMH?
Du ansöker via antagning.se, där samtliga utbildningsalternativ finns presenterade. Utförlig information om varje program hittar du på www.kmh.se/utbildning

 

Jag vill anmäla mig till både Stockholm, Malmö och Göteborg. Går det?
Ja, det går bra. Gå in på antagning.se och gör de val du tycker passar dig bäst. 

Var noga med att prioritera rätt redan vid anmälan - d.v.s. tänk efter vid vilket program du helst vill studera. Vid anmälan måste du nämligen  ange vilket program du avser att prioritera högst.  Om du erbjuds studieplats vid din första prioriterade skola, så faller dina andra lägre prioriterade alternativ bort.  

Vad betyder att ett prov är urvalsgrundande?
Om ett prov är urvalsgrundande, så kommer du att rangordnas i konkurrens med andra medsökande. Du kan alltså vara behörig i och med att du har godkända prov, men ändå inte erbjudas studieplats på grund av att du hamnat för långt ner i rangordningen i ett urvalsgrundande prov.

Om jag inte kan komma till provet, kan jag skicka en inspelning eller video istället?
Nej, de lokala antagningsproven sker på plats på KMH. De enda som skickar inspelningar och videos är sökande till kompositions- och dirigeringsutbildningarna som skickar sina arbetsprover senast sista kompletteringsdag.

Vad menas med behörighet och urval?
För att vara behörig till ett program eller en kurs innebär att du måste uppfylla vissa krav. Detta kallas för behörighet. För alla former av studier på en högskola eller ett universitet, krävs genomgången gymnasieskola. Detta måste du själv intyga att du har. 

Om du söker till ett ämneslärarprogram krävs, förutom fullgjord gymnasieskola, även godkända kurser i En B och Sh A.

En del av antagningsproven är också behörighetsgivande, vilket innebär att du måste ha minst godkänt resultat på dessa prov.

Eftersom det oftast är ett större antal sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav än antalet studieplatser på KMH, så är en del prov urvalsgrundande. 

Läs mer om behörighetsregler på antagning.se

 

Vad menas med vidimerade handlingar?
Du ska inte skicka in några originalhandlingar. Kopior av betyg och intyg ska vara vidimerade, d.v.s. två personer ska intyga att kopiorna överensstämmer med originalen. Personerna skriver sin namnteckning, namnförtydligande samt telefonnummer på kopian.

 

Behöver jag göra musikteoriprovet (MT-prov) på alla orter som jag söker till?
Nej, du ska bara göra ditt MT-prov på den skola, som du har prioriterat högst. OBS! Du ansvarar själv för att du genomför rätt prov till rätt program.

Kan jag tillgodoräkna mig MT-provet på andra utbildningar på KMH eller på andra musikhögskolor?

• Vid KMH gäller Mt-provet endast för kandidatprogram klassisk musik, tidig musik och Edsberg. För övriga kandidat utbildningar måste du göra de lokala teoriproven, enligt det som står angivet i provbeskrivningen för respektive utbildning.
• Godkänt Mt-prov är det enda du kan tillgodoräkna dig vid sökningar till andra motsvarande utbildningar på andra musihögskolor i Sverige.
• Alla övriga prov med provkod som börjar med "LS" är lokala till KMH och går ej att tillgodoräkna till motsvarande utbildningar på andra musikhöskolor i Sverige.
• Har du för de utbildningar du söker vid KMH inte blivit kallad till Mt-prov, men ändå behöver göra Mt-prov för andra sökta utbildningar vid andra musikhögskolor, kan vi erbjuda dig att göra det på KMH. Anmäl detta på antagning@kmh.se

Vad är det för skillnad på C2-prov och Musikteoriprov?
Musikteoriprovet (MT-prov) är behörighetsgivande till alla konstnärliga kandidatprogram, förutom konstnärlig kandidatexamen i jazz (KMH-30000) och kandidatexamen svensk folkmusik och folkmusik/konstmusik från andra kulturer (KMH-10000 och KMH-20000).

C2-provet finns inte kvar under 2012. Det var förra årets benämning på den del av antagningsproven som handlade om musikteori.

 

Hur många utbildningar kan jag söka till?

 Vid den antagningsomgång som har 15 januari som senaste anmälningsdatum, så kan du anmäla dig till maximalt 6 olika anmälningsalternativ.

Vid den nationella antagningsomgången, som har 15 april som senaste anmälningsdatum, kan du anmäla dig till maximalt 20 anmälningsalternativ.

 

Måste man ha godkänd gymnasieskola för en musikerutbildning?
Ja. All utbildning på högskola eller universitet kräver fullgjord gymnasieskola. Läs mer om grundläggande behörighet på antagning.se

 

Måste man ha en avlagd kandidatexamen för att gå masterprogram?
Ja. Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (=masterprogram) innebär avlagd kandidatexamen. 

Särskild behörighet för studier på avancerad nivå kan variera. Läs därför noga igenom vad som krävs till det utbildningsprogram som du ansöker till.

 

När är proven för musiklärarutbildningarna?
Antagningsprov för ämneslärare i musik sker under vecka 22.

 

Kan man ändra sig efter den 15 januari eller den 15 april?
Du kan inte lägga till något alternativ eller ändra prioriteringsordning efter den 15 januari eller 15 april. Däremot kan du stryka alternativ, men meddela alltid berörd skola om du stryker något alternativ eftersom det påverkar provplaneringen. OBS! Kom ihåg att du själv ansvarar för att du gör rätt prov till rätt program på rätt ort.

 

Vad ska jag göra om jag inte fått någon kallelse till prov?
Hör av dig till antagning@kmh.se

 

Vad betyder "färdighetsprov" respektive "antagningsprov"?
Färdighetsprov och antagningsprov är samma sak.  Den formella benämningen är "färdighetsprov" och det är oftast det som står i provbeskrivningar etc. Men står det antagningsprov så är det alltså samma sak.

 

Finns det några "prov-prov" på det Musikteoriprov som gäller som behörighet på flera skolor?
Det behörighetsgivande Musikteoriprovet utgår från kriterier som är gemensamma för musikhögskolorna. Proven utformas enskilt av musikhögskolorna och kan därför se ganska olika ut. Information om hur KMH:s prov ser ut och de andra musikteoriprov som finns hittar du på sidan KMH:s Antagningsprov inom musikteori.

 

Vad innebär G-prov?
G-prov står för gemensamma kriterier till antagningsprov. Det provet gäller som behörighetsgivande prov för samtliga musikhögskolor som kräver G-prov. Du kan alltså göra ditt G-prov i Stockholm, även om du söker till Malmö. 

Det gemensamma med dessa G-prov är att samtliga musikhögskolor i sina G-prov har för avsikt att mäta den sökandes förkunskaper, för att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Vad är MT-prov?
MT är en förkortning för det Musikteoriprov som du ska genomföra med godkänt resultat till i stort sett samtliga kandidatutbildningar i musik. Observera att om du söker kandidatutbildning i jazz till KMH (KMH-30000), så ska du göra ett speciellt, lokalt musikteoriprov i Stockholm. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig godkänt Musikteoriprov för jazz-kandidaten i exempelvis Göteborg, för tillträde på KMH:s jazz-kandidat. Det samma gäller för kandidatutbildning i svensk folkmusik och folkmusik från andra kulturer (KMH-10000 respektive KMH-20000). Du kan läsa mer på sidan KMH:s Antagningsprov inom musikteori.

 

Jag behöver ställa en annan fråga. Vart vänder jag mig?
Mejla till antagning@kmh.se, så får du svar inom kort. Det går också bra att ringa till 08-16 32 00.

Uppdaterad 2017-03-13