Valbara kurser för KMH:s studenter

De valbara kurser som KMH ordnar under läsåret 2017/18 är publicerade på denna sida. Sista anmälningsdag är den 18 april.

Studenter på utbildningsprogram, som enligt utbildningsplanen ska läsa valbara kurser, ska anmäla vilken eller vilka kurser de önskar inför höstterminen till den institution som ansvarar för utbildningsprogrammet senast den 18 april. Anmälan till valbara kurser sker på det sätt som institutionen bestämmer, enligt följande:

Institutionen för folkmusik: Ansökan görs på särskild blankett som förmedlas av institutionen och lämnas till resp. mentor.

Institutionen för jazz: Ansökan görs på särskild blankett som förmedlas av institutionen och lämnas till resp. mentor.

Institutionen för klassisk musik: Ansökan görs på blanketten som finns här bredvid och lämnas till Studiecentrum. Anmälningsblankett för studenter vid Inst f klassisk musik.

Institutionen för komposition, dirigering och musikteori: Ansökan skickas via mail till studiehandläggare galina.ananieva@kmh.se

Institutionen för musik- och medieproduktion: Ansökan görs på särskild blankett som förmedlas av institutionen och lämnas till resp. mentor.

Institutionen för musik, pedagogik och samhälle: Studenter vid äldre lärarprogram som har valbara kurser kvar att läsa, skickar sin ansökan via mail till sin studierektor.

De valbara kurser som presenteras på webbsidan kommer att ges under förutsättning att tillräckligt många studenter anmäler sig till respektive kurs. KMH garanterar inte att det finns plats för alla studenter på varje kurs. Det är därför viktigt att du också anger fler alternativ när du anmäler dig till en kurs.

Följ länkarna nedan för utbudet av valbara kurser på respektive institution.

Uppdaterad 2017-03-23