Utskrifter

Här finns skrivarna placerade på nya campus:

Hus 1

1E115 Studenter/anställda

1C301 Studenter/anställda

1E301 Endast för anställda

1C401 Endast för anställda

1C501 Endast för anställda

1A530 Endast för anställda

Hus 3

3219 Biblioteket studenter/anställda

Hus 4 

4245 Studenter/anställda

4347 Studenter/anställda

4420 Endast för anställda

4548 Studenter/anställda

I skrivarrummen som är avsedda endast för anställda kommer det även att finnas kontorsmateriel i skåpen. Det betyder fortsättningsvis att man inte behöver kvittera ut kontorsmateriel i Internservice. Debiteringen kommer istället att ske avd/inst-vis utifrån tidigare års förbrukning. Kontorsmaterialet kommer att ligga i skåpen fr o m måndag 5 september. Använd sunt förnuft, plocka ut det du behöver.

Uppdaterad 2016-09-06