Utskrifter

Här finns skrivare tillgängliga för studenter:

Hus 1

1E115 

1C301 

Hus 3

3219 Biblioteket 

Hus 4 

4245 

4347 

4548 

Övriga skrivare på campus är endast tillgängliga för anställda.

Uppdaterad 2016-09-16