Utbildnings- och forskningsnämnd (UF-nämnden)

Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden) har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i utbildning och forskning.

UF-nämnden beslutar om åtgärder för att främja utvecklingen av konstnärlig och vetenskaplig forskning vid KMH. 

UF-nämndens arbete utgår från Högskolelagen 2 kap. 6-7 §§ där det fastställs att beslut som kräver bedömning av 

1. uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller

2. organisation av eller kvalitet i forskningen 

ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. 

Studenterna har rätt till representation.


Ordförande 
Lanninger Erik , lektor
erik.lanninger@kmh.se

Vice ordförande
Gulz Torbjörn, lektor
torbjorn.gulz@kmh.se

Nämndsekreterare
Göransson Charlotte
charlotte.goransson@kmh.se
08-16 18 45


Ledamöter

Ahlbäck Sven, professor
sven.ahlback@kmh.se

Frisk Henrik, lektor
henrik.frisk@kmh.se

Bäverstam Åsa, lektor
asa.baverstam@kmh.se

Huovinen Erkki, professor
erkki.huovinen@kmh.se

Studentrepresentanter

Hustad Birgit Mathea
birgit-mathea.hustad@student.kmh.se

Murley Oliver
oliver.murley@student.kmh.se

Karkkonen Sara
sara.karkkonen@student.kmh.se

Uppdaterad 2017-06-27