Utbildnings- och forskningsavdelning

Ansvarar för

  • beredning av ärenden, utarbetande av beslutsförslag och föredragning i UF-nämnden och dess utskott
  • utbildningsstrategiskt stöd (nationellt och internationellt)
  • sekretariat för UF-nämnden och dess utskott
  • utarbetande av underlag för statistik och prognoser rörande utbildningsdimensionering
  • stöd för pedagogiskt utvecklingsarbete och personalutbildning för lärare
  • handläggning av forskningsrelaterade frågor
  • KMH:s systematiska kvalitetsarbete
Chef Peder Hofmann
   
Berg Cecilia Utbildningshandläggare
cecilia.berg@kmh.se
08-16 41 48, 070-758 27 83
Eidenskog Simon Systemförvaltare Moodle
simon.eidenskog@kmh.se
Göransson Charlotte Utbildningshandläggare
Nämndsekreterare
charlotte.goransson@kmh.se
08-16 18 45
Hofmann Peder Chef, huvudföredragande i UF-nämnden
peder.hofmann@kmh.se
08-16 18 55, 070-755 14 83
Sköld Evelina Utbildningshandläggare
evelina.skold@kmh.se
08-16 18 59, 070-191 26 09
Åkerblom Annika Forskningshandläggare
annika.akerblom@kmh.se 
070-191 26 57 
Uppdaterad 2017-09-05