URKUND

KMH har i likhet med andra lärosäten införskaffat licenser till textanalysverktyget URKUND. Detta är ett hjälpmedel till de lärare, som på olika sätt hanterar texter skrivna av våra studenter.

URKUND-programmet underlättar för våra lärare att upptäcka eventuella plagiat i de inlämnade texterna. Verktyget får endast användas av lärare. Systemet tillhandahåller med andra ord inte licenser till studenter. För att man som lärare ska lära sig att hantera URKUND behöver man genomgå en 2 timmar lång utbildning, som URKUND tillhandahåller.

All personal är välkommen att delta vid detta utbildningstillfälle, men de som främst kommer att använda detta verktyg är lärare som hanterar studenters texter på olika sätt.

 

Ytterligare om plagiat och akademiskt skrivande

Inför ett självständigt arbete är det viktigt att informera sig om hur man skriver för att undvika plagiat. Göteborgs Universitet har utarbetat en kortfattad onlinekurs med korta videoinspelningar om akademiskt skrivande som tar upp frågor om citat, referat och vad plagiering är. Kursen är en bra inledning och kräver ingen registrering eller anmälning. Här informeras även om bl.a. studieteknik. Materialet får användas enligt Creative Commons. Direktlänk http://gul.gu.se/public/courseId/63493/lang-sv/publicPage.do?item=30547222

 

Här kan man läsa KMH:s regelverk:
www.kmh.se/fusk-och-disciplinära-åtgärder

Om du har några frågor om detta kan du kontakta:

Karin Nordgren
Chefsbibliotekarie
Biblioteket
08-161810
karin.nordgren@kmh.se
Uppdaterad 2017-02-16