Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

KMH bedriver uppdragsutbildning som designas och utförs tillsammans med beställaren. Kurserna kan erbjudas som del i personalutbildning, i utveckling av samverkan eller som arbetsmarknadspolitiska program.

KMH och arbetsgivare kan diskutera hur utbildningen ska ske och i vilken form som ett led i kompetensutveckling. Vanligtvis sker utbildningen under ett antal dagar, men även andra former är möjliga. Ibland kan det vara aktuellt med en kurs på distans.

För mer information: peder.hofmann@kmh.se

Uppdaterad 2015-09-10