Tracks from KMH 2001-2009

Tracks from KMH 2001-2009 innehåller 15 låtar framställda inom lärarprogrammets kurs i rock- och poparrangering, skrivna av Ninni Bautista, Ann-Sofie Wensbo, Cecilia Brändström, Per Sahlström, Anna Lönnebo, Roger From, Annika Gamfeldt, Ragnhild Nyblom, Per Hillius, Jenny Karlsson, Emily Åhlén, Lina Karlsson, Daniel Möller och John Hugardt. 


Inspelade och mixade av Magnus Lindström, Juhani Hemmilä, Erik Metall, Jerker Eklund och Per Björling. Skivan mastrad av Erik Metall och producerad av Roine Jansson. 


Uppdaterad 2013-11-21