Tillsatta anställningar

Information om fattade beslut:


Anställning som högskolelektor i musikpedagogik (MPS9 Dnr 16/135

Annika Falthin anställs som högskolelektor i musikpedagogik vid Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS) på 50%, fr.o.m. 2016-12-01 och tillsvidare.

Beslutet anslås 2016-11-10 – 2016-11-29.


Anställning som koordinator – Schemaläggare och lokalbokning (SAD) Dnr 16/586

Tomas Norberg anställs som koordinator – schemaläggare och lokalbokning vid Studieadministrativa avdelningen (SAD) på heltid, fr.o.m. 2016-11-15 och tillsvidare.

Beslutet anslås 2016-11-08 – 2016-11-29.


Gabriella Civalero
personalchef

Hur man överklagar beslutet:

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha.

Kungl. Musikhögskolan måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslogs på Kungl. Musikhögskolans anslagstavlor, annars kan överklagandet inte provas.

Kungl. Musikhögskolan sänder överklagandet vidare till Överklagandenämnden för högskolan för provning.


Uppdaterad 2016-11-10