Tidtabell för antagning till HT 2017

 

1 december 2016 Antagningen öppnar på antagning.se för utbildningar med sista anmälningsdag 16 januari.
16 januari 2017 Sista anmälningsdag för program som leder till
• Konstnärlig kandidatexamen
• Konstnärlig masterexamen
• Pianostämmarutbildning
• Pedagogisk påbyggnadsutbildning
26 januari 2017
Sista dag att skicka in arbetsprover, kompletterande handlingar, gymnasiebetyg för utbildningar med sista anmälningsdag 16 januari. Även sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihet för sökande från länder utanför EU/EES-området för utbildningar med sista anmälningsdag 16 januari.
senast v. 8 Kallelse till prov på KMH skickas ut
vecka 11
(inkl. helgen)

Lokala prov samt vissa gemensamma prov på KMH
OBS! Vissa prov kan komma att ligga söndagen i v. 10 och helgen i v 11.

12 april Antagningsbesked via antagning.se för utbildningar med sista anmälningsdag 16 januari.
15 mars -
18 april


Ansökningsperiod för utbildningar som leder till
• Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 200-330 hp
• Filosofie magisterexamen i musikpedagogik (profil musikterapi)
• Filosofie masterexamen i musikpedagogik, 120 hp
21 - 24 maj Antagningsprov för KMH:s lärarutbildningar
21 juni Sista dag att skicka in kompletterande handlingar, gymnasiebetyg för utbildningar med sista anmälningsdag 18 april.
8 maj Sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihet för sökande från länder utanför EU/EES-området för utbildningar med sista anmälningsdag 18 april.
13 juli Antagningsbesked för utbildningar med sista anmälningsdag 18 april, lämnas via www.antagning.se
Uppdaterad 2017-04-17