Teoriprov – exempelprov

Här finns exempel på hur proven i musikteori kan se ut för de olika utbildningsprogrammen på KMH.

OBS! Teoriproven utgör grund för behörighet till utbildningarna. Godkänt prov är därför en förutsättning för att du ska kunna bli antagen.

ÄMNESLÄRARPROGRAM

Musikteoriproven för ämneslärarprogram (G2) är en del av G-provet, och resultat på dessa delprov måste liksom övriga delar i G-provet (G1 oh G3) vara godkända i sin helhet för att man som sökande ska uppnå särskild behörighet.

Exempel på gehörsdelen. Logga in med något av demokontona. Du hittar startknappen längst ner på sidan.

Exempel på musikläradelen i G2
Exempel på satsläraradelen i G2

Information om delprovet musikteori (G2)

Nationella instruktioner och regler för G-provet.

 

KLASSISK MUSIK

Resultat på detta prov gäller vid KMH endast för antagning till följande utbildningar:
Kandidatprogram, musiker, klassisk musik (KMH-40000)
Kandidatprogram, musiker, klassisk musik, Edsberg (KMH-50000)
Kandidatprogram, musiker, klassisk musik, tidig musik (KMH-60000)

Observera att resultat på detta prov i vissa fall även kan räknas vid antagning till andra musikhögskoleutbildningar i Sverige. Vänd dig till respektive musikhögskola för mer information.

Exempelprov i musikteori. OBS! Ljudfiler till provet publiceras ej.

Poänggränser för provet Musikteori vid KMH vid antagning till ht 2016.

Nationella instruktioner och regler för Musikteoriprovet.

 

FOLKMUSIK

Resultat på dessa prov gäller endast vid KMH och endast för antagning till följande utbildningar:
Kandidatprogram, musiker, svensk folkmusik (KMH-10000)
Kandidatprogram, musiker, folk-/konstmusik från andra kulturer (KMH-20000)

Exempelprov svensk folkmusik: satsläraprov, gehörsprov, gehörsprov lyssningsexempel 1, lyssningsex 2 och 3
Exempelprov folk-/konstmusik från andra kulturer: satsläraprov, gehörsprov, gehörsprov lyssningsexempel 1, lyssningsex 2, lyssningsex 3

 

JAZZ

Resultat på dessa prov gäller endast vid KMH och endast för antagning till följande utbildning:
Kandidatprogram, musiker, jazz (KMH-30000)

Exempelprov jazz: lyssningsexempel gehör, gehörsprov, satsläraprov

 

MUSIK- OCH MEDIEPRODUKTION

Resultat på dessa prov gäller endast vid KMH och endast för antagning till följande utbildning:
Kandidatprogram i musik och medieproduktion (KMH-80000)

Exempelprov musik och medieproduktion: Lyssningsexempel gehör, gehörsprov, satsläraprov

Uppdaterad 2016-02-16