Studieadministrativ avdelning

Denna avdelning har huvudansvar för administration av studier och studenter vid KMH.

Arbetsuppgifterna för avdelningen är bland annat:

 • Ansvar för antagnings- och examensprocesserna
 • Ansvar för att koordinera introduktionsveckan
 • Studieorganisationsfrågor och studenträttsliga frågor
 • Studieregister och annan studiedokumentation
 • Studiesociala frågor (studenthälsa, studenträttigheter)
 • Samordning av stöd till funktionshindrade studenter
 • Stöd för uppdragsutbildning
 • Stöd för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • Internationellt mobilitetsarbete: student och lärar-/ personalutbyte
 • Läsårsplanering, lokalbokning och schemaläggning
 • Systemansvar LADOK, NyA, Time Edit, SPS

Studentexpedition i supportdisken 

Studentexepeditionen har öppet måndag till torsdag kl. 12:30-13:30.

Telefontid 08-16 32 00 måndagar och torsdagar kl. 10-12.

E-post: studiecentrum@kmh.se 

E-postadresser för olika frågor

Frågor om utbildningar och antagning:
E-post: antagning@kmh.se

Administrativa frågor om dina studier:
E-post: studiecentrum@kmh.se

Frågor om internationellt samarbete och utbyten för studenter och personal:
E-post: international@kmh.se

Frågor om verksamhetsförlagd utbildning inom ämneslärarutbildning (VFU):
E-post: vfu@kmh.se 

Frågor om schemaläggning och lokalbokning:
E-post: lokalbokning@kmh.se

(För frågor om uthyrning av lokaler, kontakta eventkoordinator elina.edblom@kmh.se. För frågor om bokning av konsertsalarna, kontakta konsertproducenten vid Samverkansavdelningen, producent@kmh.se.)


Studievägledning

Vid KMH är det respektive institution som ansvarar för studievägledning till sina egna utbildningar. Institutionernas kontaktinformation finns på http://www.kmh.se/institutioner

Personal

Chef Thomas Berggren

Berggren Thomas

Chef
thomas.berggren@kmh.se
08-16 18 51
Gyulai Sándor Utbildningshandläggare
sandor.gyulai@kmh.se 
08-16 19 49
Hämäläinen Maarit Internationell koordinator
maarit.hamalainen@kmh.se
08-16 15 26
Larsson Elisabeth Utbildningshandläggare (Ladokansvarig)
elisabeth.larsson@kmh.se 
08-16 15 79
Mellbom Kajlinger Helena

Utbildningshandläggare
helena.mellbom-kajlinger@kmh.se
08-16 19 61

Norberg Tomas Koordinator
tomas.norberg@kmh.se
08-16 18 96
Olsson Birgitta Utbildningssekreterare
birgitta.olsson@kmh.se 
08-16 18 64
Spasic Vladimir Utbildningshandläggare (examen)
vladimir.spasic@kmh.se
08-16 15 89
Åberg Mats Produktionsansvarig NyA (Antagning)
mats.e.aberg@kmh.se 
08-16 18 84
Murakami Carlos
(tjl. fr.o.m. 2016-09-07)
Koordinator
carlos.murakami@kmh.se  
08-16 18 96
Uppdaterad 2017-08-07