Studera vid KMH

Information om våra utbildningsprogram och kurser, om ansökan, antagningsprov, behörighet m m finns under rubriken Utbildning.

I utbildningen vid KMH står din personliga utveckling och det individuella mötet mellan lärare och student i centrum. Det innebär stora möjligheter att själv välja din utbildningsväg, och ställer samtidigt höga krav på ditt personliga ansvar.

Antagningsprov gäller till de flesta utbildningsprogram. Vissa av proven är gemensamma för alla musikhögskolor och vissa specifika för KMH och din speciella utbildningsprofil. För att klara dig i konkurrensen vid antagningsproven krävs ofta – i synnerhet i ditt huvudämne eller huvudinstrument – att du har gått någon form av förutbildning, t.ex. folkhögskola eller preparandkurs vid en musikhögskola.

En mentor följer dig under studietiden. Mentorn är oftast en lärare vid din institution. Till mentorn kan du alltid vända dig med frågor som rör utbildningen och din studiesituation.

KMH:s studentkår (KMS) är din »fackförening« och bevakar dina intressen genom representation i de flesta betydelsefulla organ på högskolan. Kåren driver dessutom aktiviteter som är inriktade mot idrott, jämställdhet, evenemang och andra sociala aktiviteter. Kårmedlemskapet är en förutsättning för att du ska få studiemedel. Studentkortet ger dig omfattande rabatter på många viktiga varor och tjänster.

I Stockholms innerstad, strax invid Stockholms Stadion, hälsar vi dig välkommen till ett helt nybyggt campus – "världens modernaste musikhögskola" – med flera konsertsalar, ett antal ensemblesalar, studior och bibliotek. Edsbergs slott ger därutöver en speciell miljö för tematiska studier och kammarmusik. Genom olika former av samverkan medverkar KMH också regelbundet på andra konsertscener i Stockholm.

I utrustningen ingår ett stort antal flyglar och andra klaverinstrument, däribland flera kyrkorglar. Ett antal salar är specialutrustade för förstärkt musik. Slagverksinstrument för olika genrer tillhör instrumentariet. Andra salar är specialanpassade för rörelse. KMH har flera studior för elektroakustisk musik och inspelningsstudior.

En stor del av högskolans lokaler är tillgängliga för egen övning vardag och helgdag, från tidig morgon till sen kväll. Du har även tillgång till flera datorsalar med specialiserade inspelnings-, redigerings- och notskrivningsprogram samt anslutning till internet.

KMH har ett eget bibliotek med litteratur, noter och annat referensmaterial, däribland cirka 5000 cd-skivor. Biblioteket rymmer ett flertal lyssnar-, läs- och arbetsplatser.

Uppdaterad 2016-08-18