Studera på KMH

Vinjettbild till Våra utbildningar (exteriörbild från KMH:s nya campus)
KMH erbjuder utbildningar i bl.a. klassisk musik, jazz, folkmusik, musik från andra kulturer, musik- och medieproduktion, komposition, dirigering och musikpedagogik, samt olika ämneslärarutbildningar med inriktning musik.

Utbildning vid KMH sker huvudsakligen i form av sammanhängande utbildningsprogram med olika profiler och inriktningar:

Grundnivå (leder i allmänhet till kandidatexamen)
Avancerad nivå (leder i allmänhet till master- eller magisterexamen) 
Forskarnivå (leder till doktorsexamen)
Lärarutbildningar (leder till ämneslärarexamen)

Anmälning till utbildningsprogram sker via antagning.se.


Antagning till utbildningsprogram sker normalt en gång om året.

Ansökningsperioden för studiestart hösten 2018 är

1 december till 15 januari för konstnärliga utbildningsprogram

15 mars till 16 april för ämneslärarprogram, KPU, master- och magisterprogram i musikterapi

För antagning till utbildningsprogram krävs både allmän och särskild behörighet. 
Läs mera här om behörigheter, antagningsprov och kompletterande handlingar.

För utbytesstudenter gäller särskilda villkor:
Se Information för utländska studenter.

KMH erbjuder också fristående kurser med varierande kursperioder, antagningsvillkor och ansökningsdatum.

Övningsundervisning ges av studenter vid KMH och finns för olika åldrar och stadier

Uppdaterad 2017-08-18