Blanketter för studenter

Blanketter div. studieadministration

Öppna gärna blanketterna i Acrobat Reader och fyll i på skärm. Skriv ut, underteckna och lämna/skicka in.

Blanketter för ansökan om examen

Ansökan om examen: Konstnärliga examina och generella examina
Ansökan om examen: Yrkesexamina


Ansökan om tillgodoräknande, antagning till senare del av program, byte av inriktning

Ansökan om tillgodoräknande
Ansökan om antagning till senare del av program
Ansökan om byte av inriktning/profil


Studieuppehåll, studieavbrott, alternativ studiegång, återupptagna studier

Studieuppehåll
Studieavbrott – 130305
Återupptagande av studier
Alternativ studiegång


Blanketter utbytesstudier:

Blanketter för utbytesstudier finns under Studentutbyte.


Blankett för publicering av självständiga arbeten och examenskonsert

Blankett för inspelning av självständiga arbeten (pdf)


Blankett för anmälan av konsert: se Konsert- och evenemangsanmälan


Löneunderlag:

2016-12-22: Beslut och löneunderlag för tillfällig/intermittent anställning
Komprimerad wordfil (.zip)  Pdf-blankett


Blanketter för stipendier

Resestipendium:

Information om resestipendium (pdf)
Blankett resestipendium (pdf)

Blankett KMH-stipendium:

Information om KMH-stipendium 2016 (pdf)
Blankett KMH-stipendium 2016 (pdf)

Blanketter lokala KMA-stipendium vid KMH:

Information från KMA om lokala stipendier (pdf) 2016

KMH:s riktlinjer för bedömning för lokala KMA-stipendier (pdf) 2016

Ansökningsblankett - lokala KMA-stipendier vid KMH (pdf) 2016


Försäkringar

Kammarkollegiets blankett för skadeanmälan (se även avsnittet Försäkring under Studenthälsovård).


Repro

Beställningsblankett för repro (Wordformulär)

Uppdaterad 2016-12-22