Stockholmare kompositörer för en dag i Hara Alonsos masterprojekt

Porträttfoto av Hara Alonso, student vid KMH inom CoPeCo (Contemporary Performance and Composition).
Hara Alonso.

Hara Alonsos masterprojekt på KMH har givit alla stockholmare chansen att skriva ner musikaliska tankar i text, bild eller noter på anteckningsblock som funnits utplacerade på olika platser i Stockholm. Idéerna fogas nu samman till kompositioner, som kommer att spelas på en experimentell konsert på KMH 26 maj.

Projektet, som kallas "The City Composing", vill engagera staden, medborgarna och stadens ljud, ge alla möjlighet att vara en kompositör för en dag, och involvera icke-musiker i musikskapandet.

Under en månad har det runt omkring i Stockholm funnits anteckningsböcker och pennor utlagda i olika offentliga miljöer, såsom vid Stockholms universitet, i Stadsbiblioteket i Kulturhuset Bibliotek i många högre skolor, i Bonniers Konsthall och på KMH.

– Alla som passerat där har varit välkomna att skriva ner text, rita en teckning, eller skriva några noter, säger Hara Alonso, student på KMH inom det europeiska masterprogrammet CoPeCo (Contemporary Performance and Composition). 

– Jag kommer sedan att arrangera materialet och producera verkliga partitur och ge till min grupp av musiker, som kommer att spela dem på konserten.

CoPeCo involverar idag åtta musikerstudenter från hela världen. Det ger dem möjlighet att under utbildningens gång studera i fyra länder: med början i Tallinn, sedan Stockholm, Lyon och Hamburg. 

– Vi kommer att upprepa det här projektet i alla dessa städer, säger Hara Alonso. Så vi kommer att inspireras av varje stad, och försöka förmedla dess särskilda smak. 

tisdag 26 maj kl. 19:00
Kungl. Musikhögskolan
Lidingövägen 12
, sal A399
T-bana Stadion

http://www.kmh.se/konserter_kdm

http://www.facebook.com/thecitycomposing

Uppdaterad 2016-07-07