STHLM New Opera 2017: Fyra nya kortoperor!

Corinne von Dardel (kompositionsstudent KMH) lämnar över sin nyskrivna kortopera till sångarna Isabella Lundqvist och Hannes Öberg (Operahögskolan).
Corinne von Dardel (kompositionsstudent KMH) lämnar över sin nyskrivna kortopera till sångarna Isabella Lundqvist och Hannes Öberg (Operahögskolan).

STHLM New Opera 2017 (vardagligen omnämnt som ”Kortoperaprojektet) kommer att presentera fyra nyskrivna kortoperor för publik i april.

Detta samverkansprojekt mellan KMH, Operahögskolan (OHS) och Stockholms dramatiska Högskola (StDH) – de båda senare numera delar av Stockholms konstnärliga högskola – genomförs nu för tredje gången.

Fredag 25/11 2016 skedde det Högtidliga överlämnandet av klaverutdrag och Kollationering i Nathan Milstein-salen i närvaro av alla i projektet hittills involverade. Initiativtagaren Hans Gefors, med flera, informerade om bakgrund och nuläge och KMH:s tonsättarstudenter presenterade tillsammans med StDH:s librettister de klaverutdrag som nu skall instuderas av OHS’ sångarstudenter. På nyåret skall KMH:s musikerstudenter inleda instudering av ensemblens stämmor och dirigentstudenterna bekanta sig med partituren. I StDH:s verkstäder produceras scenografi och kostym och efter sceniska repetitioner med StDH:s regissörer därefter blir det premiär 22 april för fyra helt nyskrivna kortoperor inför allmänheten på Hugoteatern på OHS.

Allt för att utveckla, inspirera och förnya den svenska operakonsten - och på köpet utvecklas och fördjupas samarbetsformerna mellan lärosätena.

Uppdaterad 2016-12-07