Service och teknik

Internservice (f.d. Servicecentrum)

I Internservice (tidigare Servicecentrum) kvitterar du ut nycklar, passerkort och inloggningsuppgifter för användarkonto. I Internservice kan du även låna musikinstrument och ljudutrustning. Endast dagslån för bruk i KMH:s lokaler.Visst utbud av kontorsmateriel kan kvitteras ut; debiteras din institution eller förvaltningsavdelning.
 Förutom att ge service över disk arbetar personalen vid Internservice även som tekniker vid konserter och olika projekt samt med sedvanliga vaktmästeriuppgifter.


Kontakta Internservice

Gäller ditt ärende beställning av dukning, beställning av möbler, bokning av utrustning, felanmälan eller passerkort så kontaktar du Internservice via helpdesk. Övriga ärenden, förfrågningar m.m. sker via mail alternativt telefon.

http://helpdesk.kmh.se/helpdesk

internservice@kmh.se

Tel. 08 - 16 18 02 el. 08 - 16 18 99

Uppdaterad
Uppdaterad 2016-08-19