Service för studenter med läsnedsättning

Studenter med läsnedsättning (dyslexi eller annat) har rätt till särskilt stöd.
På biblioteket kan du få hjälp med att skaffa talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier. Kontakta Judit Schöld.

I MTMs katalog, Legimus (www.legimus.se) kan du se vad som finns inläst. Obligatorisk kurslitteratur som ej finns inläst beställer biblioteket inläsning av på din begäran.

Om du behöver ytterligare stöd, exempelvis anteckningshjälp m.m. vänd dig till Vladimir Spasic på Studieadministrativa avdelningen.

Uppdaterad 2015-09-11