Samverkansavdelning

Arbetsuppgifter för Samverkansavdelningen:

  • Projektledning för interaktiva evenemang såsom konserter, festivaler, seminarieserier, och i samband med dessa också ansvara för marknadskommunikation
  • Projektledning för partnerskaps- sponsors- Fund Raising-events.
  • Alumniverksamhet: att ansvara för etablerandet och upprätthållandet av kontakt mellan KMH, studenter, lärare och alumner genom utskick, träffar och riktade events.
  • Näringslivskontakter: upparbeta och odla samverkan med företag som av olika skäl är eller kan tänkas vara intresserade av ett samarbete eller partnerskap med KMH.
  • Samverkan inom högskolan och med övriga högskolevärlden: att genom ett begränsat antal prioriterade kanaler skapa en ändamålsenlig intern kommunikation samt att, tillsammans med ledningen, driva upparbetandet av en bättre kontakt med ett antal utvalda högskolor som är intressanta för KMH vad gäller bench marking och samarbeten såväl i Sverige som i utlandet.

e-post till Samverkansavdelningen: samverkan@kmh.se

Chef Marie Halling
   
Crafoord Sigrid  Digital strateg
sigrid.crafoord@kmh.se
08-16 17 88 
Edblom Elina Konferenskoordinator
elina.edblom@kmh.se
08-16 16 85
Halling Marie Chef för Samverkansavdelningen
marie.halling@kmh.se
08-16 15 94
Lindkvist Ida Handläggare för fundraising- och alumnifrågor
ida.lindkvist@kmh.se
08-16 18 78
Sjöberg Per Konsert- och eventproducent
per.sjoberg@kmh.se
08-16 19 60
Sköld Evelina Samverkansledare med inriktning mot marknadskommunikation 
08-16 18 59
Strokirk Bengt Projektsamordnare för studentdrivna festivaler
bengt.strokirk@kmh.se
08-16 18 09
Tengnér Måns Redaktör
mans.tengner@kmh.se
08-16 17 26
Österholm Cecilia Samverkansledare med inriktning mot grafisk form och marknadskommunikation
Arbetar 60%. Må, ti, to
cecilia.osterholm@kmh.se
08-16 18 98
Uppdaterad 2017-08-16