Samverkan med det omgivande samhället

Arkitektbild av KMH:s nya campus sett från Valhallavägen.

KMH samverkar med företag, myndigheter, organisationer och andra högskolor i det omgivande samhället. Musik får möta helt andra områden som exempelvis teknik, ekonomi, medicin och hälsa etc., samt även möta musik på olika nivåer, från olika kulturer, inom olika genrer m m.

KMH samverkar även i den ordinarie utbildningen, bl.a. genom verksamhetsförlagda kurser och fortbildning.

KMH:s konsertverksamhet är en viktig del av Stockholms kulturutbud och inkluderar ofta samarbete med utomstående musiker och organisationer.

Utbytesstudenter från ett stort antal länder studerar vid KMH. Inom Nordplus- och Erasmusprogrammen har KMH etablerat ett nätverk för student- och lärarutbyten med ett flertal högskolor i Europa. Linnaeus-Palmeprogrammet möjliggör och finansierar dessutom ett motsvarande samarbete med högskolor i utvecklingsländer.

I samarbete med Sida har KMH medverkat i flera internationella utvecklingsprojekt. KMH har också långsiktiga samverkansprojekt med bl.a. Sydafrika och Kina. Se vidare under Internationell samverkan.

KMH medverkar aktivt i ett flertal internationella organisationer, såsom ANMA (Association of Nordic Music Academies), ABAM (Association of Baltic Academies of Music) och AEC (Association Européenne des Conservatoires).

Uppdaterad 2016-10-28