Vinjett Sång under segel 2012

Sång under Segel – projekt 2012

Foto av medverkande i projektet Sång under segel 2012

Under två veckor i april-maj 2012 gjorde studenter på institutionen för folkmusik, en resa med tåg, båt och buss till olika platser kring Nordsjön. De hade med sig en repertoar av sjömansvisor samt en mängd frågor de arbetat med under våren och vintern.

De har följt en pedagogisk modell som kallas reorientering. Det innebär att man skapar förutsättningar för flowupplevelser genom att byta perspektiv på sin tillvaro.  Det hjälper en att se sig själv och sin vardag i ett annat ljus. 

Sång under segel var slutet på ett långt projekt som institutionen har arbetat med under året som varit en del i både individuella lektioner, ensemblespel, arrangering, workshops och mer. Med sig hade studenterna med sig ett antal frågeställningar om folkmusik och folkmusikens roll som de redovisar här.

Uppdaterad 2017-06-20