Resursdelegation

Delegationen har till uppgift att verka för att få stöd för inredning, utrustning och verksamhet i KMH:s nya byggnad, med beaktande av de bestämmelser som gäller för KMH som statlig högskola samt av KMH:s konstnärliga och vetenskapliga oberoende. 

Ordförande
Rydinger Alin Cecilia Rektor
rektor@kmh.se
08-16 17 00
Sekreterare
Lindkvist Ida ida.lindkvist@kmh.se
08-16 18 78, 073-460 72 17
Föredragande
Liljenstolpe Peter Förvaltningschef    
Ledamöter    
Sjöström Eric Ledamot av högskolestyrelsen
Rydinger Alin Cecilia Rektor
rektor@kmh.se
08-16 17 00
Scheja Staffan Prorektor
staffan.scheja@kmh.se
Westman Bo Prefekt MoM
bo.westman@kmh.se
Studentrepresentant
Assio Petra petra.assio@student.kmh.se
Uppdaterad 2017-01-05