Resande apelsiner, surfande ljudvågor, renässansinstrument möter elektronik: ljudOljud 2016!

Banner/logotyp för ljudOljud 2016

Resande apelsiner, surfande ljudvågor, renässansinstrument möter elektronik: ljudOljud är Stockholms mest oväntade musikfestival!

ljudOljud anordnas varje år av studenterna vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm.

Årets ljudOljud äger rum 12-17 april och innehåller både kompositionsstudenternas nyskrivna verk och musik ur den klassiska repertoaren. 

På årets festival kan vi lyssna till uruppföranden som alla har sin unika ingång till musiken. Speciellt för detta år är musikerduon Peter Söderberg (luta) och Louise Agnani (viola da gamba), där vi i Reaktorhallen får uppleva det nya mötet mellan kompositionsstudenternas moderna tonspråk och renässansinstrumentens tradition.

Lo Kristenson och Marta Forsberg, kompositionsstudenter som medverkar i ljudOljud 2016

I St: Johannes kyrka uruppför examenstudenterna Lo Kristensson och Marta Forsberg (bilden) verk för såväl traditionella samt elektroniska instrument.

– Vi skapar tillsammans ett eget rum som vi nu vill dela med er. Ett rum för ljud, ljus, eftertanke, mörker och färg. Ett rum att omslutas av, och att få sjunka in i, säger Lo och Marta  om sin konsert.

På Rosanna Gunnarssons och Jesper Nielsens examenskonsert i Dome of Visions (KTH) får vi lyssna till Gunnarssons Surfing Soundwaves, en musikalisk skildring av den fysiska upplevelsen av att surfa på vågor. Jesper Nielsen har i sitt verk En apelsin berättar tonsatt en text han har hittat i ett skrivhäfte från 1951-52 där en tolvårig pojke skriver om en apelsins resa från Spanien till lärarens kateder i Sverige.

Dirigentstudenterna leder både musiker från KMH:s andra institutioner samt professionella ensembler: Norrbotten NEO spelar musik av kompositionsstudenterna medan KammarensembleN, som bland annat spelar nyskriven musik av dirigentstudenterna, i år kommer att dirigeras av Sergej Bolkovets.

Konserterna äger rum både i KMH’s egna lokaler och i andra konsertsalar i Stockholm. 

ljudOljud tjuvstartar redan onsdag 6 april då Norrbotten NEO i Lilla Salen (KMH) framför verk av studenterna.

 

Se vidare:

www.kmh.se/ljudoljud-2016

www.facebook.com/LjudOLjud/

Kontakt:

Festivalgeneral Ylva Fred
076-925 39 95

ljudoljud@kmh.se

#ljudoljud

Uppdaterad 2016-07-07