Rektor

Rektor har under styrelsen huvudansvar för all verksamhet och leder arbetet med planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.

Den operativa ledningen av verksamheten utövas av rektor efter samråd med direktionen. Prorektor är rektors ställföretradare.

Rektor är ordförande i direktionen, i högskolestyrelsens delegationer, i personalansvars- och disciplinnämnderna och leder prefektmötena.

Cecilia Rydinger Alin
Rektor
kontaktas via
Rektors assistent

Cecilia Rydinger Alin
Uppdaterad 2015-05-07