Regler och rutiner

Foto från Lilla salen på KMH:s nya campus

Här hittar du ett urval av de dokument, som reglerar KMH:s verksamhet. Se respektive kategori bland underrubrikerna.

Ytterligare dokument finns på motsvarande sidor för anställda: www.kmh.se/regler-och-rutiner-anställda

Uppdaterad 2016-08-19