Publikationer

Böcker

30 år med folkmusik på KMH 

Doktorsavhandlingar

Melody Beyond Notes - a study of melody cognition
Sven Ahlbäck

Kompendier

Karaktäristiska egenskaper för låttyper i svensk folkmusiktradition
Sven Ahlbäck

Tonspråket i äldre svensk folkmusik
Sven Ahlbäck

Beställ publikationer via folkmusik@kmh.se

 

Uppdaterad 2014-10-02