Publicera ditt självständiga/ vetenskapliga arbete här

Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA ger studenter och personal möjlighet att publicera självständiga arbeten, artiklar eller andra vetenskapliga arbeten som fulltextfiler på nätet. 

Du som har skrivit ett självständigt arbete på KMH ska registrera och arkivera din uppsats i DiVA. 

Utnyttja gärna möjligheten att sprida ditt arbete genom att inte bara arkivera uppsatsen utan också publicera den i fulltext.

Innan du publicerar tänk på upphovsrätten.

 

Så här går du till väga:

1. Först och främst måste arbetet vara ventilerat och godkänt.

2. Webbläsaren Firefox att föredra när du registrerar ditt arbete.

3. Textdokument kan endast arkiveras i DiVA som pdf. När man konverterar en fil till pdf-format brukar man få bäst resultat om man konverterar texten på samma dator som man skrivit den. Kontakta handledaren om du har problem med att skapa en pdf-fil.

4. Om du har information om din inspelning i ett programblad, bifoga då det i en separat pdf.

5. Det går även att ladda upp ljud och bildfiler. Det som fungerar bäst är om filerna först komprimeras i .zip-format. Glöm inte att lämna en kopia av dina ljud-/film-/bildfiler till Ljudavdelningen (Erik Metall)! Ljudavdelningen tillverkar CD och DVD som KMH sparar.

6. Gå till KMH:s inloggningssida till DiVA och logga in med dina KMH-kontouppgifter (KMH-e-postadress och lösenord).

7. Fyll i uppgifterna enligt anvisningarna i pdf-filen Lathund för registrering (reviderad version 2014-02-06).
Kom ihåg att välja institution i fältet under ditt namn.

8. Välj själv "arkivera" eller "publicera" (som även innebär arkivering). Oavsett vilket du väljer ska du ladda upp filen. 

9. Din uppsats kommer att aktiveras av bibliotekspersonalen. Det brukar ta några dagar innan aktiveringen är genomförd.

Vid frågor, hör av dig till ansvarig handledare.

Uppdaterad 2015-10-19