Personalansvarsnämnd

Personalansvarsnämnden ska pröva frågor om: 
1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning, 
2. disciplinansvar, 
3. åtalsanmälan 
4. avstängning 

Ärenden rörande professorer och personer i verksledande ställning skall dock hänskjutas till Statens ansvarsnämnd. 

Ordförande
Rydinger Alin Cecilia Rektor
rektor@kmh.se
08-16 17 00
Sekreterare
Civalero Gabriella Personalchef
gabriella.civalero@kmh.se
08-16 18 40
   
Ledamöter  
Vakant Övrig ledamot
Vakant Övrig ledamot
Vakant Suppleant SACO-S
Gustafsson Gun-Britt Personalföreträdare LF/OFR
gun-britt.gustafsson@kmh.se
070-694 29 92
Lindström Kolterud Magnus Suppleant ST/OFR
magnus.lindstrom-kolterud@kmh.se
070-758 27 87
Rydinger Alin Cecilia Rektor
rektor@kmh.se
08-16 17 00
Ström-Harg Katarina Suppleant LF/OFR
katarina.strom-harg@kmh.se
Tillberg Ingrid Personalföreträdare ST/OFR
ingrid.tillberg@kmh.se
08-16 14 72
Wedin Eva Personalföreträdare SACO
eva.wedin@kmh.se
Uppdaterad 2016-01-13