Institutionen för folkmusik (FM)

Prefekt Rosenberg Susanne
Studierektor Misgeld Olof
Institutionen kontaktas i första hand via e-post folkmusik@kmh.se


Ahlbäck Sven Professor i svensk folkmusik, ämnesansvar arrangering
violin m.m.
sven.ahlback@kmh.se
070-677 01 39
Amper Emilia Timavlönad lärare i marknadsföring
emilia.amper@kmh.se
Andersson Ditte Timavlönad lärare i nyckelharpsmetodik
ditte.andersson@kmh.se
070-573 66 33
Berndalen Petter Timavlönad lärare i slagverk
petter.berndalen@kmh.se
0704-44 22 28
Dregelid Ami Lektor i folklig dans
ami.petersson-dregelid@kmh.se
0708-66 43 09
Elias Mousa Timavlönad lärare i sång, oud
mousa.elias@kmh.se
0736-466 466
Forsén Arne Adjunkt i piano inriktning folkmusik
arne.forsen@kmh.se
070-662 88 71
Frisell Ellika Adjunkt i violin
ellika.frisell@kmh.se
08-16 19 37, 070-966 04 31
Gustafsson Magnus Gästföreläsare i folkmusikhistoria
magnus.gustafsson@kmh.se
Hjalmarsson Jonas Adjunkt i violin (tjänstledig)
Jers Filip Timavlönad lärare i munspel
filip.jers@kmh.se
Johansson Olov Timavlönad lärare i nyckelharpa
olov.johansson@kmh.se
0708-10 42 43
Knutsson Jonas Timavlönad lärare i saxofon
jonas.knutsson@kmh.se
070-625 83 77
Marin Mikael Adjunkt i viola med inriktning svensk folkmusik
mikael.marin@kmh.se
070-564 54 51
Mauritzson Gunnel Adjunkt i sång
gunnel.mauritzson@kmh.se
Misgeld Maria Timavlönad lärare i sång
maria.misgeld-jonsson@kmh.se
070-757 67 02
Misgeld Olof Adjunkt i musikteori med inriktning svensk folkmusik, mentor, studierektor
olof.misgeld@kmh.se
070-306 94 80
Månsson Göran Timavlönad lärare i blockflöjt
goran.mansson@kmh.se
Möller Ale Gästlärare ensemble
ale.moller@kmh.se
Prett Hadrian Timavlönad lärare i data
hadrian.prett@kmh.se
070-467 17 00
Rosenberg Susanne Lektor i sång
prefekt FM
susanne.rosenberg@kmh.se
070-671 01 39
Sida Huizar Rafael Timavlönad lärare i slagverk
rafael.sida-huizar@kmh.se
Willemark Lena Gästföreläsare
lena.willemark@kmh.se
Uppdaterad 2016-09-28