Pedagogic forum

Vignette image for Pedagogic Forum

Pedagogic Forum: Programme Autumn 2017

The KMH Pedagogic forum aims to create a vibrant educational discussion throughout KMH across departmental boundaries for enhancement of competence, quality and development - for all teachers: professors, senior lecturers, lecturers and part-time teachers, as well as possible other categories of teachers.
 
The discussions are held in Swedish.

 
Mondays 15:15 to 17:00 
Room 1E207


4 sep
Lärandemål och examination – kursguidens utformning

Lektor Torbjörn Gulz, Institutionen för jazz (JZ)


18 sep 
Rytmik som pedagogiskt verktyg för musicerande
Lektor Eva Wedin, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS)


9 okt 
Din gehörsmässiga ryggmärgsreflex. Random Tone Generator – ett verktyg för att öva den musikaliska reaktionsförmågan.
Lektor Håkan Goohde, Institutionen för jazz (JZ) och 
adjunkt Hans Lindetorp, Institutionen för musik- och medieproduktion (MoM)


23 okt 
Bedömning av självständiga arbeten
Lektor Johan Fröst, Institutionen för klassisk musik (KK)


6 nov 
Handledarrollen i självständiga arbeten
Lektor Kim Hedås, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori (KDM)


27 nov 
Möjlig gemensam bas för entreprenörskapskurser
Fil. dr Thomas Arctaedius, lärare i entreprenörskap vid Stockholms universitet


11 dec 
Struktur för genomförande av självständiga arbeten på KTH
Doc. Olof Bälter, KTH


Chairman: Torbjörn Gulz 


Contact:
Annika Åkerblom, Research Officer
annika.akerblom@kmh.se

Uppdaterad 2017-06-16