Pedagogic forum

Vignette image for Pedagogic Forum

Pedagogic Forum: Programme Spring 2017

The KMH Pedagogic forum aims to create a vibrant educational discussion throughout KMH across departmental boundaries for enhancement of competence, quality and development - for all teachers: professors, senior lecturers, lecturers and part-time teachers, as well as possible other categories of teachers.
 
The discussions are held in Swedish.

 
Mondays 15:15 to 17:00 
Room 1E207


Portrait photo of Sven Ahlbäck.Jan 30 
Musikteorins roll i musikerutbildning – om musikteori som pedagogiskt verktyg.
Prof. Sven Ahlbäck, Institutionen för folkmusik och lektor Torbjörn Gulz, Institutionen för jazz
Feb 13
Självständiga arbeten i musik – innehåll och form.
Lektor/doc. Henrik Frisk, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori
Feb 27 
Att opponera på/kommentera självständiga arbeten – mening och format.
Gästprof. Jan-Olof Gullö, Institutionen för musik- och medieproduktion


March 20  Hur kan man stötta studenter i hantering av scenskräck?

Lektor, fil. dr Ann-Sofie Paulander, Karlstad universitet/Musikhögskolan Ingesund
Portrait photo of Alessandro CervinoApril 10 
The Reflective Piano Class.
Prof. Alessandro Cervino, LUCA – School of Arts, Leuven/BelgienMay 8 
Former för och möjligheter till digitalisering av utbildning. 
Olof Bälter, docent i människa-maskin-interaktion, KTH.


Portrait photo of Prof. Fredrik Malmberg.May 22 
Om att utbilda dirigenter. (prel. titel)
Prof. Fredrik Malmberg, Institutionen för komposition, dirigering och musikteori


Chairman: Torbjörn Gulz 


Contact:
Annika Åkerblom, Research Officer
annika.akerblom@kmh.se

Uppdaterad 2017-05-02