Övningsundervisning

Övningsundervisning

Hur anmäler jag mig?

Anmälan sker läsårsvis genom anmälningsformuläret som ligger uppe här under ca maj–augusti varje år. 

Intresseanmälan inför hösten 2017 är nu stängd (sista dag för anmälan var onsdag 16 augusti).

Anmälan är inte bindande. Du kan alltså tacka nej om du exempelvis skulle bli erbjuden plats på flera instrument du anmält intresse till och inte har tid med alla. 

Observera att vi inte skickar ut anmälningsblanketter per post samt att en ny anmälan måste göras inför varje nytt läsår (d.v.s. anmälningar från föregående år beaktas ej).

I vissa fall kan vi behöva fler övningselever än vad som har anmält intresse, då kan vi öppna upp för sen anmälan genom annons här på hemsidan. 


Vad är övningsundervisning?

Studenter på musiklärarprogrammet undervisar elever på ett instrument eller ett ämnesområde inom musik. Övningsundervisningen är en del av studenternas utbildning och sker under handledning av ansvarig metodiklärare vid KMH. Undervisningen kan ske både i grupp och individuellt beroende på lärarstudentens behov.

Övningselever antas oftast för ett läsår (antagning under hösten). 

Lektionerna sker vanligtvis 30 minuter i veckan, ca 20 veckor per år. Ett läsår av övningsundervisning innebär alltså 10 timmars lektionstid. Tidpunkt för lektioner bestäms i samråd med undervisande student. Vissa kurser erbjuder längre men färre lektionstillfällen och vissa övningskurser går under kortare tid (mot reducerad avgift). 

 

Vilka instrument kan man välja?

I menyraden (till höger eller längst ned på den här sidan) finns detaljerad information om varje instrument som brukar finnas att välja.

I anmälningsformuläret (se nedan) finns en lista där du markerar de instrument eller kurser du är intresserad av. Det är inte säkert att undervisning i alla instrument och kurser som finns att välja i formuläret blir av. Våra studenters instrumentval och behov styr vilken övningsundervisning som sker från år till år.

På vissa instrument som sång, piano och gitarr är det alltid stor efterfrågan och alla som anmäler sig kan inte beredas plats. Däremot är det lättare att erbjuda plats för intresserade till musikteori, blåsinstrument, elbas och andra mera ovanliga instrument.

Du är välkommen att anmäla dig till flera instrument för samma läsår. Du fyller då i alla dina önskemål i ett och samma formulär.

Musikproduktion och medieproduktion kostar lika mycket som instrumentalundervisning, och finns därför att välja under instrument. Innehållet planeras utifrån studenternas behov och kan innebära allt från låtskrivande, inspelning och mixning till foto, video, webbproduktion samt digitalt skapande.

 

Ensemble/Musikteori/Barngrupp vad är det?

Du kan också anmäla intresse till ett antal kurser, förutom dina eventuella instrumentval. Ensemble/Musikteori/Barngrupp är billigare än övningsundervisning på instrument och står därför indelat under egen rubrik i anmälningsformuläret (se nedan). Nytt inför läsåret 2016/2017 är att alla dessa kostar 500 kr per läsår – oavsett om du blir erbjuden plats för övningsundervisning på ett eller flera instrument.

Detta gäller dock inte stråkorkester, som är gratis för den som erbjuds plats för individuell undervisning på fiol. Dessa övningselever förväntas också delta i stråkorkestern. Man kan även gå med i stråkorkestern trots att man inte får en plats på fiol, då kostar det alltså 500 kr/läsår. 

Att välja på finns bland annat barngrupp för stråk eller bleckblås (barn 5 – 7 år) och övningsundervisning i musikteori samt ensemble (jazz eller pop&rock). Undervisningen sker i grupper utefter kunskapsnivå och genreinriktning.

Naturligtvis går det bra att inte kryssa i någon kurs om du endast är intresserad av övningsundervisning på instrument/sång – eller tvärtom.

 

Vem kan bli övningselev?

Vi söker både barn, ungdomar och vuxna på alla olika nivåer.

Bland de som anmält intresse för att bli övningselev görs ett urval för att skapa bästa möjliga undervisningssituation för de studenter som är lärare i övningsundervisningen. Om en eller flera som anmält intresse bedöms ge likvärdiga förutsättningar för den undervisande studenten skall vem som antas avgöras genom lottning.

För sångundervisning är lägsta ålder 12 år. De som anmält intresse till sång får vanligtvis en kallelse till provsjungning under början av september. Detta görs för att urvalet av övningselever skall passa studenternas behov så långt det är möjligt. Det är alltså inte hur bra man sjunger som avgör om man erbjuds en plats eller ej. 

 

Vad kostar det?

Avgiften för övningsundervisning på sång, instrument eller musik- och medieproduktion är 1 000 kr per läsår.

Kurser i Ensemble/Musikteori/Barngrupp (finns tydligt indelat under egen rubrik i anmälningsformuläret) kostar 500 kr per läsår – oavsett om du erbjuds plats för övningsundervisning på sång eller instrument.

Du betalar en avgift per instrument (om du skulle beredas plats på exempelvis två instrument och ensemble blir alltså avgiften 2 500 kr per läsår).

För den som önskar hyra ett instrument tillkommer en avgift för instrumenthyra på 200 kr per termin.


När får man veta om man blivit antagen som övningselev?

Undervisningen startar oftast i början av oktober. Platserna på alla olika instrument och kurser är i full gång att fyllas under september/oktober. Du blir kontaktad av någon lärare eller student under hösten om du är aktuell för övningsundervisning. Vi skickar ut ett besked om att alla platser är fyllda, så fort vi vet att allt är klart. Observera att i vissa fall kan besked om övningsundervisning komma så sent som under november.

Måste jag läsa ett helt läsår?

Ja. Om inte annan överrenskommelse sker mellan dig, student och ansvarig lärare. Detta för att lärarstudenterna (och övningseleverna) ska få kontinuitet och möjlighet att genomföra en kvalitativ undervisning.

Frågor om övningsundervisning besvaras via mail: ovningsundervisning@kmh.se.

Uppdaterad
 
Uppdaterad 2017-08-17