KMH:s organisationsutveckling

KMH:s organisation för utbildning och forskning ska genomlysas och utvecklas under 2016.

På dessa sidor kan du läsa mer om det arbete som genomförs sedan högskolestyrelsen den 6 november 2015 beslutade att initiera organisationsutvecklingen.

Organisationsutvecklingen har sin utgångspunkt i KMH:s vision och strategier, som pekar mot ökad samverkan mellan utbildningar, likvärdig kvalitet för studenterna och pedagogisk utveckling med bibehållen identitet. Högskolestyrelsen konstaterade också att det finns ett stort behov av att bättre nyttja tillgängliga resurser.

Uppdaterad 2016-09-16