Välkommen till KMH

På Kungliga Musikhögskolan får du möjlighet att specialisera dig inom de genrer eller ämnesområden, som representeras av KMH:s starka sidor: klassisk musik, folkmusik, musik från andra kulturer, jazz, komposition, dirigering, musik- och medieproduktion och musikpedagogik i olika former.

Vi förbereder dig samtidigt för en yrkesmässig flexibilitet. Det är redan idag en nödvändighet för musiker och pedagoger, och kommer i framtiden att ge nya spännande möjligheter.

Bland tidigare KMH-studenter finns framstående musiker – men också andra framgångsrika kreativa specialister inom vitt skilda områden. Alla har de haft en utbildning på KMH som bas.

Den viktigaste ingrediensen i vårt framgångsrecept är förstås alla våra hängivna lärarpersonligheter. Men vi värnar också om det fantastiska givande och tagande som ensemblespel och ensembleledning på hög nivå innebär.

Vi är nyfikna på att ta vara på just din begåvning och musikaliska personlighet – välkommen med din ansökan!

Cecilia Rydinger Alin, rektor för KMH

Cecilia Rydinger Alin
rektor

Utbildning på KMH:

KMH och framtidens musik:KMH som musikalisk mötesplats


Uppdaterad 2017-04-04