Om institutionen

Studenter och lärare 2014-15 vid folkmusikinstitutionens introduktionsdagar i Stavsudda.

Institutionen för folkmusik, som är den enda i sitt slag i Sverige, erbjuder utbildning på alla nivåer i svensk folkmusik och i folkmusik/konstmusik från andra kulturer.

Folkmusik på KMH

Utbildningar för folkmusiker vid KMH har funnits sedan 1976, och var en av de första utbildningarna inom folkmusik på högskola i Europa.

1994 blev folkmusik en egen institution, och sedan 2000 öppnades utbildningarna också för studenter med inriktning mot andra folk- och konstmusiktraditioner än svensk folkmusik. Sedan 2004 har institutionen
ett eget våningsplan.

Institutionens lärarkår består av en mix av många timlärare och några få anställda lärare (inom fiol, sång, teori, dans och ensemble).

Vi utbildar musiker inom svensk folkmusik liksom inom folkmusik och konstmusik från andra kulturer. Just nu går det ca 40 studenter på olika instrument; fiol, gitarr, röst, qanon, luta, kora, nyckelharpa, mandolin, slagverk, saxofon m.m. Antalet lärare som är verksamma helt eller delvis vid institutionen är ca 100.

Dessutom har institutionen en stor utåtriktad verksamhet och samarbetar kontinuerligt med folk- och världsmusik-arrangörer, pedagogiska centra, amatörorganisationer och olika forskningsinstitutioner, nationellt och internationellt.

Här finns en dynamisk, utvecklande miljö för folkmusik, med plats för både fördjupning i traditionen och för experimentlusta. Flera av de mest etablerade och förnyande folkmusikensemblerna i Sverige idag har bildats under utbildningstiden vid KMH.

Vid institutionen undervisar några av landets främsta artister och pedagoger inom framförallt svensk folkmusik. Andra lärare inom svensk folkmusik och folkmusik/konstmusik från andra kulturer engageras beroende på studenternas bakgrund och önskemål.

Unikt för folkmusikutbildningen vid KMH är mångfalden av kurser med särskild folkmusikprofil inom musikteori, arrangering och komposition, ensemble, dans, musikhistoria, samt inom instrumentalspel och sång. Det finns t.o.m. skräddarsydda kurser i notation och inspelning via dator för just folkmusiker.

Institutionen presenterar flera av Stockholms större folkmusikevenemang, t.ex. festivalen LÅT! och den traditionella julkonserten, som anordnats sedan slutet av 1970-talet. Dessutom erbjuder institutionen fristående kurser under rubriker som »Folkmusikensemble« och »Kulning«.

Institutionen samarbetar också med folkmusikorganisationer, konsertarrangörer, kulturskolor m.m. Ett exempel är ett gemensamt internordiskt program kallat Nordisk master i folkmusik där studenter från Finland, Danmark och Sverige gemensamt studerar folkmusik under två år i syfte att kunna arbeta på en gemensam nordisk folkmusikmarknad.

Institutionen tog 1994 initiativ till att bilda ett folkmusiknätverk inom Norplus, kallat Nordtrad. I detta nätverk finns numera 17 högskolor med folkmusikutbildningar, i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. 

Läs mer om institutionen i vår egen jubileumsskrift "1976-2006: 30 år med folkmusik på KMH". Beställ den med ett meddelande till folkmusik@kmh.se.

bild

Uppdaterad 2015-03-08