Om dina studier

När det gäller administrativa frågor kring dina studier, vänder du dig till Studieadministrativa avdelningen.

Studieadministrativa frågor hänvisas till studiecentrum@kmh.se, antagningsfrågor till antagning@kmh.se.

Telefontid 08-16 32 00 måndagar och torsdagar kl. 10-12.

Studentexpedition i supportdisken
Studieadministrativa frågor besvaras av personal från Studieadministrativa avdelningen i supportdisken vid huvudentrén,
måndagar -  torsdagar kl. 12.30 – 13.30.

Uppdaterad 2017-01-13