Om dina studier

När det gäller administrativa frågor kring dina studier, vänder du dig till Studieadministrativa avdelningen.

Studieadministrativa frågor hänvisas till studiecentrum@kmh.se, antagningsfrågor till antagning@kmh.se.

Telefontid 08-16 32 00 måndagar och torsdagar kl. 10-12.

Studentexpedition i supportdisken
Studentexepeditionen har öppet måndag till torsdag kl. 12:30-13:30.

Uppdaterad 2017-08-07