Olrogstipendet till Maria Misgeld

Porträttfoto av Maria Misgeld.

Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne har beslutat att ge 2016 års stipendium till sångerskan, KMH-läraren och tidigare KMH-studenten Maria Misgeld och till underhållaren Billey Shamrock. Stipendiet överlämnas den 16 mars, Maria Misgeld tar emot priset på Teater Reflex i Kärrtorp. Stipendiaterna får 20 000 kr var.

Efter utbildning på KMH har Maria, med förkärlek för äldre sångsätt och visor, bland annat arbetat nyskapande i vokaltrion Irmelin, som körledare för Stockholms Folkmusikkör, med Teater i Haga och i den nyskapande vokalgruppen Folk Vocal. Genom projektet Thousands are sailing (2015) har Maria Misgeld med ett starkt konstnärligt uttryck, tillsammans med bildkonstnären Malin Skinnar, knutit samman äldre nordeuropeiska emigrantvisor med dagens globala strömmar av påtvingad migration.

Motivering: För ett djupt och mångsidigt engagemang i folkliga vokaltraditioner i egenskap av såväl sångerska och kompositör som pedagog och projektskapare. 

Bakom Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne står SKAP – Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik, Samfundet Visans Vänner i Stockholm, Samfundet för visforskning och Svenskt Visarkiv. Priset delas ut en gång per år.

Pressmeddelande

mariamisgeld.wordpress.com

Uppdaterad 2016-07-07