Nya mötesplatser för musik

KMH:s nya konsertsalar och studior kommer att vara utrustade med den främsta teknisken och akustisken. 

Kungasalen (stora konsertsalen)
KMH får en konsertsal som möjliggör studenters utveckling och ger besökaren en optimal upplevelse. Kungasalen kommer att bli en scen att räkna med i Stockholms musikutbud och vara hemvist för KMH:s symfoniorkester och större ensembler.

Stora konsertsalen - Kungasalen

Lilla Salen
Salen är anpassad för mellanstora orkestrar, folkmusik- och jazzensembler. Den kommer att erbjuda den bästa tänkbara ljudtekniken och akustiken, samt väl utbyggda möjligheter att arbeta med elförstärkt musik.

Nathan Milsteinsalen
Salen kommer att vara en scen för framförande av akustisk musik. Salen passar klassiska musiker såväl som folkmusiker, unplugged singer- and songwriters, jazzmusiker och många fler. 

Nathan Milsteinsalen. Foto: Åke Eriksson Lundman

Svarta lådan - Kreativiteum
Ambitionen är att tillhandahålla ett rum för experimentella former av konserter. Ljudtekniken är även här viktig och rummet kommer att användas till såväl inspelning som konsertframträdanden och installationer för en mindre publik.

Svarta lådan - experimmentverkstad och konsertsal
Foto: Åke Eriksson Lundman

Studiokomplexet
Studiokomplexet kommer att erbjuda studenter ett antal repetitions- och inspelningsstudior i världsklass, med bl.a. ljudteknik för avancerade inspelningar och komposition av elektroakustisk musik. Komplexet skall även möjliggöra kvalificerad bild- och webbproduktion, samt erbjuda en högklassig uppkoppling till KMH:s konsertsalar och till omvärlden för exempelvis distansundervisning.

Uppdaterad 2016-09-14