Ny student vid KMH

Välkommen som ny student vid KMH!

Här under www.kmh.se/för-studenter hittar du det viktigaste du behöver veta om dina studier och vart du ska vända dig i olika frågor.

Allra viktigast för dig som är ny student:

 

1) Din registrering på kurs

Registreringen är obligatorisk och är en förutsättning för att du ska få tillgång till KMH:s resurser (behörighet till lokaler, inolggningsuppgifter osv.). 

Läs mer om kurs, program och examen.

2) Introduktionsveckan 

Introduktionsveckan i augusti innehåller ett antal olika pass med viktigt och matnyttig information om både formaliteter och praktiska frågor. 

3) Ansvarsförbindelse och samtycke

För att få ditt passerkort krävs att du genom din underskrift godkänner ansvarsförbindelse för användning av KMH:s IT-resurser, hantering av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) samt dokumentation och publicering av konstnärlig produktion inom utbildningen.

De fullständiga villkoren kan du läsa här.

 

4) Ditt passerkort

Passerkortet fungerar som ditt personliga ID-kort och din nyckel till KMH:s lokaler och ger dig också tillgång till bland annat:

  • skrivare/kopiatorer
  • repro/interna tryckeritjänster
  • lån av utrustning i Internservice
  • lån av material i biblioteket (För att underlätta för dig att bli ny låntagare hos oss ber vi dig att i förväg fylla i ditt namn och dina adressuppgifter samt välja en 4-siffrig pinkod, genom att gå till denna sida)

5) Ditt användarkonto

Ditt personliga användarkonto omfattar

Användarkontot ger även tillgång till ett antal gemensamma IT-tjänster, däribland:

  • lokalbokningssystemet (TimeEdit)
  • KMH:s virtuella rum (Moodle)
  • KMH:s trådlösa nätverk
  • Helpdesk
  • Eduroam: gratis trådlöst nätverk på vissa platser även utanför KMH, t.ex. andra högskolor, tågstationer och flygplatser runt om i världen
  • internationella mediedatabaser (via bibliotekets webbsidor) publicering av självständiga arbeten m.m. i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

 

6) Viktigt om e-post och andra kommunikationskanaler

E-post

Du förväntas hålla dig fortlöpande informerad via ditt @student.kmh.se-konto.

E-post är idag den officiella kommunikationskanalen inom KMH. På de gemensamma mailinglistorna till studenter respektive anställda skickas viktig information ut angående t.ex. ändringar i öppettider, driftstörningar, större konsertprojekt, viktiga seminarier, gästlärarbesök m.m.

Via ditt e-postkonto får du också viktig information som specifikt gäller din institution, ditt utbildningsprogram eller din ämnesgrupp.

Förutom via webmail kan du använda ditt KMH-e-postkonto i ordinarie e-postklient/e-postprogram (så länge det är kompatibelt med s.k. SSL) i din smartphone, på din dator, surfplatta etc. Använd då följande uppgifter:

kontotyp: Exchange 
användarnamn: hela din e-postadress 
lösenord: ditt lösenord
Server för inkommande och utgående e-post ställs in automatiskt när du anget ovanstående uppgifter

I olika utsträckning – beroende på vilken utbildning du går och vilka projekt du deltar i – förväntas du dessutom ta del av information via dina virtuella rum, via särskilda grupper i sociala media, och i förekommande fall i information i ditt postfack.

 

7) KMH-gemensamma sociala media

gemensam hashtag: #kmhstockholm

Följ KMH:s officiella facebooksida www.facebook.com/kmhstockholm (gilla oss gärna!).

Du kan också bli medlem i den fristående facebookgruppen på adressen www.facebook.com/groups/kmhstockholm

Där finns bredare utrymme för inlägg som också rör angränsande ämnen av intresse för studenter och anställda vid KMH.

Youtube: www.youtube.com/KMHvideo

Instagram: www.instagram.com/kmhstockholm


Se även:

Läsårsplan  

Uppdaterad 2017-03-28