Nobel Creations

Nobel Creations

Vinjettbild till projektet Nobel Creations 2016.

Kan konstnärliga gestaltningar förklara ett Nobelpris?

Nobel Creations handlar om att gestalta Nobelprisen med både beskrivande och tolkande element.


Med hjälp av mode, musik, hantverk och fotografi har studenter från Beckmans DesignhögskolaFotoskolan STHLMHandarbetets vänner och Kungliga Musikhögskolan skapat fria tolkningar av årets Nobelpris. Verken är skapelser inspirerade av de upptäckter och prestationer som gjorts av de senaste pristagarna i fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi.

Utställningen utforskar det som förenar Nobelpristagare, konstnärer och kreatörer: kreativitet. Modet att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier och innovativa kombinationer av insikter från olika fält, vilket är några av kreativitetens särdrag. 

Att få jobba med och tolka något så internationellt stort som Nobelpriset är både spännande och utmanande. Att visuellt tolka dom sex olika priserna på ett sätt som både förmedlar och berättar om inte bara dom individuella priserna, men även deras innebörd är en uppgift som vi på Fotoskolan ser fram mot med stor förväntan.”  Det säger Mats Andrén, kursansvarig på Fotoskolan Sthlm.

KMH representerades i år av följande studenter:

Från Institutionen för jazz:
Ingrid Malmén – Fysik
Tobias Johansson – Kemi
Hanna Bylund – Medicin
Martin Wirén – Litteratur
Calle Stenman – Fred
Jessica Curan – Ekonomi

Från Institutionen från musik- och medieproduktion:
Claudia Jonas
Erik Peterson

Felix Brag
Ludvig Klint
Nanno Veen
Simon Sjöstedt
Sophie Verdonk

Nytt för 2016 var att även kompositionsstudenter från Institutionen för komposition, dirigering och musikteori skrev solostycken för sångare från Operahögskolan/Stockholms konstnärliga högskola:
Gustav Lindsten skriver för Rodrigo Sosa, kontratenor. 
Ylva Fred skriver för Emma Sventelius, mezzosopran

Utställningen visades på Tom Tits i Södertälje 9 dec 2016-12 feb 2017.


Nobel Creations - logotyp

Bakgrund
2011 inledde Nobelmuseet ett samarbete med Beckmans Designhögskola. Modestudenter fick då i uppdrag att utforska det som förenar Nobelpristagare och modeskapare: kreativiteten. Det resulterade i sex kreationer som visades i utställningen Fashion Innovation. Samarbetet fortsatte över Fashion Innovation 2 och Fashion Innovation 3, som även inkludera musiktolkningar skapade av studenter från Kungliga Musikhögskolan.

Med utställningen Nobel Creations utvecklar och utökar Nobelmuseet sitt samarbete med Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan. Resultatet blir en större utställning med fler uttrycksformer och ett mer vetenskapligt djup.

Se även:

www.nobelmuseum.se/sv/utstallningar/nobel-creations-2016

#nobelcreations


Förfrågningar om utställningen: 
Helena Wallemo, Pressansvarig Nobelmuseet  
tel. 070-4944009, helena.wallemo@nobelmuseum.se

Förfrågningar om Beckmans Designhögskola: 
Sofia Hulting, kommunikationsansvarig 
tel. 0733-866969 sofia.hulting@beckmans.se

Förfrågningar om Kungliga Musikhögskolan: 
Måns Tengnér, samverkansledare 
tel. 08-16 17 26, mans.tengner@kmh.se

Uppdaterad
Uppdaterad 2017-06-19