Musikteori

Musikteori ger dig en ökad förståelse för musikalisk form och sats och en hantverksmässig träning i arrangering/komposition,
instrumentation och olika kontrapunktiska tekniker. 

Inom ämneslärarprogrammet i musik finns en valbar musikteoriprofil. Mer info finns under Utbildning > Ämneslärarprogram med inriktning musik > Musik och fördjupning inom musik, profil musikteori.

Uppdaterad 2016-12-05