Musik i oordning: Seminarium och konsert 10 maj

Vinjettbild av Jenny Soep föreställande Revoid Ensemble.
Bild: Jenny Soep

Seminarium och konsert
onsdag 10 maj
Nathan Milsteinsalen
Kungl. Musikhögskolan

Kl 13.30-15.30 - Offentligt seminarium om improvisation

med de prominenta gästerna Lê Quan Ninh (slagverk, Frankrike) och Lotte Anker (saxofon, Danmark). Ninh och Anker presenterar sig och berättar om förhållningssätt, metoder och komponerande för improvisation. Därefter tar en diskussion vid med utgångspunkt i det konstnärliga forskningsprojektet “Musik i Oordning: Motspel, komplexitet och kollektiv improvisation”.

Kl 19.00 - Konsert med Revoid Ensemble, en internationell oktett som prisades på årets Manifestgala och vid detta tillfälle utökas med Lê Quan Ninh och Lotte Anker. 

  Lê Quan Ninh (Frankrike) - slagverk
  Lotte Anker (Danmark) - saxofon
  Audrey Chen (USA) – cello & röst 
  Eivind Lønning (Norge) – trumpet 
  Katt Hernandez (USA) – violin 
  Klas Nevrin – keyboards
  Anna Lindal – violin
  Vilhelm Bromander – kontrabas
  Ricard Österstam – trummor
  Per Texas Johansson – träblås

Ensemblen leds av Klas Nevrin och ingår i forskningsprojektet “Musik i Oordning” vid KMH.


Om forskningsprojektet: 

http://musicindisorder.se

http://www.kmh.se/musik-i-oordning

Om Revoid Ensemble: 

http://revoidensemble.com ;

Uppdaterad 2017-04-06