Material

Här är en projektplan som kan hjälpa dig med ditt självständiga egna projekt åk 1-3.

Projektblankett kandidat jazz (excel, ny version 2016-12-01)

Projektblankett kandidat jazz (numbers, ny version 2016-12-01)

Här kan du ladda ned blanketter för kursen egna projekt åk 1-2 samt eget självständigt arbete åk 3 (examensprojekt) för studenter på Jazzkandidatprogrammet.

Anvisningar för eget självständigt arbete (examensarbete) (pdf)

Utgångspunkter för skriftliga reflektioner (pdf)

Deadlines för de olika delarna i examensarbetet (pdf)

Självvärdering Huvudinstrument inför lärarval och studieinriktning
(wordformulär, laddas ev. ner till din mapp för Hämtade filer)

Uppdaterad 2016-12-02