Masterprogram

KMH erbjuder på avancerad nivå ett antal utbildningsprogram som leder till konstnärlig masterexamen i musik, 120 hp.

Masterprogrammet fördjupar din kunskap och förståelse inom din konstnärliga inriktning, utvecklar din förmåga att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer samt kritiskt reflektera över ditt eget och andras konstnärliga förhållningssätt. Du får utveckla din tekniska skicklighet och repertoarkännedom. Ett viktigt mål är att nå sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Studierna innehåller ett självständigt arbete med tyngdpunkten i en konstnärlig- musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta en större egen konsert eller annan konstnärlig produktion. Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Du ska med ansökan skicka in examensbevis eller motsvarande som styrker din behörighet. Om du ännu inte avslutat din kandidatutbildning ska du i stället skicka in intyg från din skola som styrker att utbildningen beräknas vara slutförd vid vårterminens utgång.

Masterprogram

Uppdaterad 2015-09-10