Lunchkonsert KMH Instrumentalensemble

25
tis 25 apr kl 12:30 Nathan Milsteinsalen, KMH
bild

KMH:s Instrumentalensemble framför Varèse nydanande klassiker från 1924 för sju olika blåsinstrument och en kontrabas. Därtill spelas fyra andra nyskapade verk för samma, eller nästan samma, besättning


Länk


KMH Instrumentalensemble framför Varése nydanande klassiker från 1924 för sju olika blåsinstrument och en kontrabas. Därtill spelas fyra andra nyskapande verk för samma, eller nästan samma, besättning.

KMH Instrumentalensemble:

Flöjt - Maria Jönsson
Oboe - Mary Noden
Klarinett - Hugo Olsson
Fagott - Fredrik Jergle Almquist
Horn - Chris McKay
Trumpet - Ludwig Frydén Kristensson
Trombon - Karl Appelgren
Kontrabas - Anna Hansson

Edgard Varèse: Octandre

Dirigent: Katleen Weverberg

Octandre är ett stycke skrivet för flöjt, oboe, klarinett, fagott, horn, trumpet, trombon och kontrabas.

David Tudén: Eyes black with Insect Calm

Dirigent: Simon Bång

Ett nyskrivet verk för flöjt, oboe, klarinett, fagott, horn, trumpet, trombon och kontrabas. (Verkkommentar - se nedan)

Titeln är en omskrivnen fras hämtad från W. S Burroughs, som ofta liknade människor vid insekter vid tillfällen när dem befinner sig i metamorfosiska tillstånd. Från hans första till sista verk dyker insektsliknelserna upp hos karaktärer i ett dissociativt eller transcendentalt tillstånd av förlikande acceptans inför kommande eller pågående smärta, sorg eller förändring.Under komponerandet hade jag till en början ingen tanke på Burroughs. Effekten och uttrycket jag jobbade på att få fram kretsade kring en sorts oscillerande och föränderlig klangkropp. Stundtals stressande, motoriskt pulserande och på gränsen mellan en fast, tonal punkt och en oförutsägbar metamorfos, min ingång var alltså strikt kompositorisk och utan litterära kopplingar. I slutskedet av komponerandet kom jag att märka hur styckets klangvärld för mig handlade om något som kändes bekant och när jag reflekterade över vad detta bekanta var föll någon sorts pollett ned och jag hittade titeln.

Teresa Fantasia: More light and light

Dirigent: Benedikt Melichar

More light and light är ett verk skriven för flöjt, oboe, klarinett, fagott, horn, trumpet, trombon och kontrabas.

Pier Paolo Cascioli: Metamorphosis

Dirigent: Francesco Acquista

Metamorphosis är ett stycke skriven för flöjt, oboe, basklarinett, horn och fagott.

Uppdaterad 2017-04-24