LGB_80: ett symposium om och med Lars-Gunnar Bodin

LGB_80: ett symposium om och med Lars-Gunnar Bodin

Porträttfoto av Lars-Gunnar Bodin

I över ett halvt sekel har Lars-Gunnar Bodin varit aktiv som konstnär, lärare, ordförande för Fylkingen, chef för EMS, medlem i Kungliga Musikaliska Akademien och en ambassadör för svensk elektroakustisk musik i hela världen. Med sitt skarpa sinne har han observerat, reflekterat och teoretiserat över musik, kultur och konst i allmänhet. Med anledning av att Lars-Gunnar fyller åttio år i år har vi planerat ett tvådagars symposium och en porträttkonsert för att uppmärksamma hans enastående gärning för svensk musik.

Inbjudna gäster från olika delar av Lars-Gunnars karriär kommer ge perspektiv på hans långa gärning den första dagen. Den avslutas med en porträttkonsert som bland annat inkluderar ett beställningsverk från SR för saxofon och elektronik (uruppförande), en bearbetad version av Clouds för elektroakustisk musik och video och en ny text-ljud komposition som kommer framföras av Lars-Gunnar själv. KMHs Live elektronikensemble kommer även framföra en dekonstruktion av Lars-Gunnars Mare Atlantica i en åttakanalsversion. Den andra dagen fortsätter symposiet med ytterligare en talare och en konversation/intervju med Lars-Gunnar och avslutas sedan med en öppen diskussion.

 

Huvudanföranden av

Jon Appleton (USA)
Gerald Bennett (Schweiz)
Sanne Krogh Groth (Danmark)

Presentationer av

Elif Bakir (Frankrike/Turkiet)
Gunnar Bucht
Kim Hedås
Teddy Hultberg
Mats Lindström
Margaretha Åsberg

Initiativ och organisation

William Brunson, Henrik Frisk, Mattias Petersson och Mattias Sköld vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, (KMH).

Med generöst stöd från Kungliga Musikaliska Akademien och Föreningen Svenska Tonsättare.

Logotyper KMA, FST, KMH


LGB_80 Program för symposium och konserter (pdf)

Uppdaterad
Uppdaterad 2015-10-21