Om utbildningarna

Högskoleutbildningar inom folkmusik

FM erbjuder utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Utbildning på grundnivå leder till konstnärlig kandidatexamen (3 års heltidsstudier) och utbildning på avancerad nivå leder till konstnärlig masterexamen (2 års heltidsstudier).

De omkring trettio studenterna har en brokig samling huvud-instrument: nyckelharpa, fiol, durspel, sång, saxofon, elbas, slagverk, accordeon, cello, klarinett, flöjt, säckpipa, gitarr, mandola, qanon, tar, sabar, djembe o.s.v.

Förutom svensk folkmusik finns musiktraditioner från t.ex. Frankrike, Västafrika, Iran, Turkiet, Transsylvanien och Norge representerade. Inom utbildningen får man både fördjupa sig och möta det främmande, men med utgångspunkt i folkmusiktradition. Därför är även antagningsproven till utbildningen anpassade till folkmusiker.

Fristående kurser och annan utåtriktad utbildning

Institutionen erbjuder ett brett spektrum av kortare fortbildningskurser för pedagoger och musiker, samlade på sidan "Fristående kurser". Vi anordnar också övningsundervisning i folkmusik, där blivande pedagoger undervisar både barn och vuxna utifrån, och erbjuder valbara kurser i folkmusik för andra utbildningar inom KMH. Vi är också ofta anlitade för uppdragsutbildning.

LÅT!-festivalen och andra evenemang

Institutionen presenterar flera av Stockholms större folkmusikevenemang, t.ex. låt!-festivalen, som också är en kurs i konsertarrangemang, och den traditionella julkonserten, som anordnats sedan slutet av 1970-talet. Vi samarbetar också med folkmusikorganisationer, konsertarrangörer, kulturskolor m.fl. Ett exempel är ett utbildnings- och konsertprojekt tillsammans med Cirkuspiloterna under 2004/05.

Ny teknologi, forskning och folkmusik

Studenter och lärare har tillgång till bärbara datorer och ett gemensamt nätverk som underlättar den gehörsundervisning och musikskapande på gehör som är grundläggande i folkmusikutbildning.

Inom utbildningen har ett stort antal djupstudier av enskilda folkmusikutövare gjorts. Institutionen bedriver också forskning om bl.a. svensk folksång och om melodi, sväng och tonalitet i folkmusik, bl.a. i samarbete med musikakustiska forskningsgruppen vid kth.

Institutionen är initiativtagare till det nordiska högskolenätverket Nordtrad och samarbetar också med andra internationella utbildningsinstitutioner inom folkmusik.

Uppdaterad 2014-03-13